Aktuelt
02. januar 2017

Krypteringsvirusene florerer!

Foto: CHRISTIAAN COLEN/FLICKR/CC BY-SA 2.0

Du har sikkert hørt om de før, virusene som lammer filene på maskinen din og krever løsepenger for å gi deg kontrollen tilbake. Vi har gjort oss noen tanker om hvordan man kan minimere sjansen for å bli rammet og hvilke grep som bør tas om uhellet er ute.

Vi har i den siste tiden opplevd flere tilfeller av krypteringsvirus hos kundene våre. Dette kan du få på mange måter, og meldingen fra Posten som ber mottakeren om å laste ned og skrive ut et hentedokument er en gjenganger. Siden systemene vi leverer ofte er virksomhetskritiske for kunden skaper dette store utfordringer og det er nok lurt å ha tatt noen forholdsregler:

Informer ansatte! Hovedårsaken til at bedrifter rammes er at ansatte ikke er kritisk nok til e-postene de mottar. Sjekk linker i epost ved å holde musen over dem og se hvor de peker, er det til ett «fremmed» sted, så kan det være klokt å sjekke med en kollega. Vedlegg i form av zipfiler bør vurderes. I korte trekk, vær mer «kritisk» til e-post, det er her det ofte starter.

Antivirus. Sørg for å ha oppdatert antivirus software og at din epostleverandør har gode spamfiltre.

Backuprutiner. Ta backup! Desto kortere tid siden siste backup, desto mindre informasjon går tapt. Spesifikt for SuperOffice bør det tas backup av SuperOffice sitt filbibliotek (mappen heter antagelig So_Arc) og Attachments mappen dersom dere bruker SuperOffice Service.

Vurder skybasert CRM system. Ligger CRM systemet ditt i skyen er det dekket av SuperOffice sine sikkerhetssystemer og et virusangrep mot ditt nettverk eller PC vil ikke berøre CRM systemet. Ta gjerne kontakt med din rådgiver for en diskusjon om skyen er rett for deres behov.

Dersom du blir rammet av viruset har du i grove trekk to mulige utveier. Alternativ 1 er å betale "løsepengene" for å få gjenopprettet dataene dine. I tillegg til det rent økonomiske tapet ved å foreta denne utbetalingen er det også viktig å være klar over at man kan bli flagget som en person som er villig til å betale, noe som øker sannsynligheten for at du blir rammet på nytt i løpet av kort tid. Videre vil beløpet du betaler gå til finansieringen av kriminelle nettverk, så det er mange grunner til å ikke betale løsepenger. Alternativ 2 er gjenopprette data fra backup - dersom du har tatt backup da.

Sammen med din IT-ansvarlige kan våre tekniske konsulenter bistår med å se på eksisterende backuprutiner, samt med å gjenopprette data fra backup og få systemene i drift etter ett eventuelt angrep. I kritiske situasjoner gjør vi alltid vårt ytterste for å få systemene på nett igjen så raskt som mulig. Vi minner også om at denne type arbeid ikke dekkes av supportavtalen.


26. januar 2017

Møt Filip, vår nyeste tekniske konsulent

Siste tilskudd på teknisk avdelinger Filip Witzell. God og effektiv brukerstøtte samt rask problemløsning er en prioritet for oss, og med Filip med på laget ser vi frem til å bli enda sterkere i kundegrensesnittet.

25. januar 2017

Oppdateringer i eMarketeer

eMarketeer ruller i disse dager ut ny funksjonalitet som både bidrar til et kraftigere system rent teknisk og nye etterlengtede funksjoner.

02. januar 2017

Krypteringsvirusene florerer!

Du har sikkert hørt om de før, virusene som lammer filene på maskinen din og krever løsepenger for å gi deg kontrollen tilbake. Vi har gjort oss noen tanker om hvordan man kan minimere sjansen for å bli rammet og hvilke grep som bør tas om uhellet er ute.

Ganske Enkelt AS
Tomtegata 80
3012 Drammen

Vis i kart

Salgskontor Larvik
Sjøparken Larvik
3290 Stavern

Vis i kart