Kom i gang med SuperOffice


Kurset vil motivere og inspirere for å ta i bruk SuperOffice CRM. Nye brukere vil komme raskt i gang etter dette kurset og en eksisterende bruker vil se nye muligheter med bruk av løsningen. Resultatet vil bli at CRM utnyttes enda bedre. 

Kursinnhold:
Vi tar utgangspunkt i arbeidsprosessene i en normal arbeidsdag ved å fokusere på hvilke gjøremål man normalt gjennomfører. Vi ønsker å vise at SuperOffice kan hjelpe deg å få en god arbeidsflyt i de grunnleggende oppgavene man gjør hele dagen. 

Kurset kommer innom kontakter, kontaktpersoner, prosjekter, avtaler, oppgaver, dokumenter, mailer og litt om utvalg.

Forkunnskaper:
Ingen krav om forkunnskaper i SuperOffi