Send SMS-meldinger raskt til kontaktene dine direkte fra SuperOffice CRM, og arkiver dem som aktiviteter.

Har du ønsket at du kunne sende SMS-meldinger direkte til SuperOffice CRM-kontakter fra nettleseren din? Eksempelvis når:

 du vil gi møtedeltakerne en rask påminnelse eller melding før et møte
 du vil fortelle prosjektmedlemmer at ny informasjon er tilgjengelig eller en milepæl nærmer seg
 du vil minne deltakere fra et utvalg om et kommende arrangement
 du vil informere eller minne kundene dine om et kampanjetilbud som slutter

Med sendSMS kan du opprette og sende SMS til SuperOffice CRM-kontakter raskt og til en lav pris.

Og fordi du kan velge å lagre meldingene automatisk som en SuperOffice-aktivitet, får du en fullstendig logg over din utgående kunde- og kontaktdialog. For å sende en SMS med denne appen, trenger du bare søke frem kontakter fra selskaper, prosjekter, salg eller utvalg i nettleseren din og sende dem meldinger med sendSMS-appen, ganske enkelt.

Nøkkelfunksjoner i sendSMS

 Søk frem kontakter fra kontaktkort, prosjekter, salg eller utvalg
 Send til flere kontakter samtidig fra sendSMS brukergrensesnitt
 Quick-send til enkeltkontakter fra SuperOffice-minikortet
 Definer dine egne meldingsmaler for ofte brukte tekster
 Velg hvem som er avsender (telefonnummer, navn, firmanavn, osv.)
 Lagre sendte SMS som SuperOffice-aktiviteter

Priser og vilkår

sendSMS har en månedlig kostnad på NOK 40, – pr. bruker som faktureres årlig (forskuddsvis). Alle aktive lisenser i SuperOffice-installasjonen din teller, men vi tar kun betalt for 30 brukere. Avtaleperioden gjelder for 12 måneder av gangen, med en oppsigelsestid på 30 dager.

I tillegg vil en målt kostnad per melding påløpe:
Meldinger i Norge: 0,58 / hver
Meldinger til andre land: 0,99 / hver
Merk at denne appen kun er tilgjengelig for det norske markedet.

Ingen mobilabonnement kreves for å sende meldinger fra sendSMS. Men første gang du sender en melding fra appen, må du bekrefte identiteten din ved å skrive inn en kode vi sender til mobiltelefonen din.

For vekst og utvikling, så er vi veldig glad for at vi har med en partner som Ganske Enkelt på laget.

Odd Magne SkånsengSystemdirektørN3zones Group