ABAX bruker eMarketeer til e-postmarkedsføring og automatisering av salg- og markedsaktiviteter.

ABAX har to typer personer; personene i salgsavdelingen, og personene som hjelper salgsavdelingen.

Med eMarketeer kan markedsavdelingen samarbeide tett med salgsavdelingen. Hos ABAX bruker de eMarketeer både til nyhetsbrev og til invitasjoner. Ved hjelp av påmeldingsskjemaer kan deltakerne registrere seg til arrangementer slik at de har full oversikt over hvilke kunder som har meldt seg på hvilket arrangement. Der markedsavdelingen har oversikt over aktiviteter i eMarketeer, har salgsavdelingen samme informasjon tilgjengelig i SuperOffice. Det mener Sandra Lindberg, markedsdirektør i ABAX, er nøkkelen til et godt samarbeid på tvers av avdelingene.