Nils

Human Resources


Med doktorgrad i både personalpolitikk og arbeidsrett er han en fremoverlent og proaktiv HR-leder som gjerne tar medarbeidersamtalene i uformelle omgivelser. For eksempel på kjøkkenet eller på en gåtur langs Drammenselva.

Administrasjon

GEAS-Partner

Marked

Salg

Teknisk

Utvikling