Tirsdag10. mars

SuperOffice CRM Administratorkurs

CRM Administratorkurset er beregnet for personer som har rollen som administrator/superbruker i bedriften, men passer også for IT-personell som skal drifte og forstå mulighetene i SuperOffice. Målet med kurset er å gjøre deg i stand til å foreta nødvendige endringer i SuperOffice og være en ressurs og motivator for resten av SuperOffice-brukerne i bedriften.

Kursinnhold: Kurset kommer innom lisenser, maler, lister, arbeidsflyt, felt, brukere, preferanser, systemvalg.

Forkunnskaper: God kjennskap til bedriftens "business" og bedriftens bruk av SuperOffice.

 • Varighet08:30 - 15:30
 • DeltakereMaks antall: 10
 • ServeringEnkel lunsj inkludert
 • Sted Vis i kartTomtegata 80, Drammen
 • Kr 3900,- per deltakerKunder med GEAS-avtalen får 15% rabatt på alle våre åpne kurs.
Tirsdag17. mars

SuperOffice Service Administratorkurs

Gir ansvarlige for SuperOffice Service i din bedrift kunnskaper og forståelse til å gjøre endringer og tilpasninger av deres Serviceløsning. Man får en dypere forståelse av mulighetene i SuperOffice Service.

Kursinnhold: Kom i gang med Service administrator, saksbehandlere (brukere), profiler, roller, e-postkasser og e-postfiler, kategorier, saksstatus, prioriteringer, svarmaler, systemmaler, FAQ, systemdesign, generelle tips og triks.

Forkunnskaper: Du kan bruke SuperOffice Service, og har en rolle som ansvarlig administrator eller superbruker for andre medarbeidere.

 • Varighet09:00 - 15:00
 • DeltakereMaks antall: 10
 • ServeringEnkel lunsj inkludert
 • Sted Vis i kartTomtegata 80, Drammen
 • Kr 3900,- per deltakerKunder med GEAS-avtalen får 15% rabatt på alle våre åpne kurs.
Fredag20. mars

eMarketeer Nyhetsbrev

For alle som skal benytte eMarketeer til å sende ut nyhetsbrev til eksisterende kunder i SuperOffice. Kurset er beregnet både for den typiske markedsansvarlige i bedriften, men også for de som skal sende ut nyhetsbrev fra tid til annen. Målet er å lære den nødvendige prosessen for å lage og sende ut nyhetsbrev fra eMarketeer med en integrasjon mot SuperOffice.

I løpet av kurset demonstrerer vi de delene av utvalg i SuperOffice som er relevant for en markedsfører. Vi ser også på grunnfunksjonene og strukturen som er tilgjengelig i eMarketeer. En viktig del av kurset er gjennomgang av innholdsblokker, fargevalg, målbarhet, grafikk og bilderedigering, koblingsfunksjoner og personalisering. Vi gjennomfører en utsendelse basert på et utvalg og følger rapporter både i SuperOffice og i eMarketeer.

Kursinnhold: Lage nyhetsbrev, hente mottakere/personer fra SuperOffice, hvordan sende ut brevet, rapporter i etterkant av utsendelsen.

Forkunnskaper: Kjennskap til bruk av SuperOffice og generell forståelse om nyhetsbrev.

 • Varighet08:30 - 11:30
 • DeltakereMaks antall: 10
 • Sted Vis i kartTomtegata 80, Drammen
 • Kr 2750,- per deltakerKunder med GEAS-avtalen får 15% rabatt på alle våre åpne kurs.
Tirsdag24. mars

Kom i gang med SuperOffice

Kurset vil motivere og inspirere til å ta i bruk SuperOffice CRM. Nye brukere vil komme raskt i gang etter dette kurset og en eksisterende bruker vil se nye muligheter med bruk av løsningen. Resultatet vil bli bedre utnyttelse av CRM.

Kursinnhold: Vi tar utgangspunkt i arbeidsprosessene i en normal arbeidsdag ved å fokusere på hvilke gjøremål man normalt gjennomfører. Vi ønsker å vise at SuperOffice kan hjelpe deg å få en god arbeidsflyt i de grunnleggende oppgavene man gjør hele dagen. Kurset kommer innom kontakter, kontaktpersoner, prosjekter, avtaler, oppgaver, dokumenter, mailer og litt om utvalg.

Forkunnskaper: Ingen krav om forkunnskaper i SuperOffice. Det er viktig at du har kjennskap til bedriftens arbeidsprosesser.

 • Varighet08:30 - 11:30
 • DeltakereMaks antall: 10
 • Sted Vis i kartTomtegata 80, Drammen
 • Kr 2750,- per deltakerKunder med GEAS-avtalen får 15% rabatt på alle våre åpne kurs.
Tirsdag31. mars

Superbruker i SuperOffice

Kurset gjør deg i stand til å evaluere og forbedre deres løsning. Vi lærer deg hvordan du som superbruker får oversikt over fokusområder, og hvordan du konkret kan forbedre og arbeide med disse.

Kursinnhold: Kurset kommer innom datakvalitet, oversikt i dagens SuperOffice-base, hvordan få kontroll, utvalg og dashbord, e-postintegrasjon mot Outlook, og oppsummering til slutt.

Forkunnskaper: Du benytter SuperOffice, og har, eller skal ha en rolle som superbruker og/eller opplæringsressurs for andre medarbeidere på SuperOffice.

 • Varighet09:00 - 15:00
 • DeltakereMaks antall: 10
 • ServeringEnkel lunsj inkludert
 • Sted Vis i kartTomtegata 80, Drammen
 • Kr 3900,- per deltakerKunder med GEAS-avtalen får 15% rabatt på alle våre åpne kurs.
Torsdag16. april

Utvalg og dashbord i SuperOffice

Dette kurset har som formål å ta i bruk informasjonen som ligger lagret i CRM-systemet. Fokus vil være på funksjonene utvalg og dashbord.

Gjennom utvalgsfunksjonen i SuperOffice kan du enkelt sortere og filtrere informasjon. Du kan for eksempel vise alle kunder uten aktivitet siste året, alle åpne salgsmuligheter neste kvartal, alle pågående prosjekter med en gitt status og alle kontaktpersoner som skal motta nyhetsbrev. Og alle utvalgene kan nå også vises som grafer. Med andre ord kan man i SuperOffice lage lister og grafer på det meste.

Nye versjoner av SuperOffice (fra v. 8.2) har GDPR-funksjonalitet. Masseendringsfunksjonen er kraftig forbedret under utvalg. Masseendring gjennomgås på kurset.

Den nye muligheten med dashbord i SuperOffice 8, åpner for å lage skreddersydde skjermbilder med relevante grafer og oversikter for ledelsen og hver enkelt selger. Slik kan man følge med på personlige og bedriftens KPI’er (måleparametere). Kurset tar en gjennomgang av mulighetene.

Kursinnhold: Lage utvalg, både statiske, dynamiske og kombinerte. Sette opp kriterier for utvalg og få forståelse av sammenhengen mellom de ulike kriteriene. Vise grafer av utvalget. Vi ser også på de ulike bruksområdene og mulighetene med utvalg. Masseendring av kontakter (GDPR-klargjøring). Videre lage nytt dashbord, justere et dashbord og bruke utvalg som grunnlag i dashbord.

Forkunnskaper: Grunnleggende kunnskap i bruk av SuperOffice.

 • Varighet08:30 - 11:30
 • DeltakereMaks antall: 10
 • Sted Vis i kartTomtegata 80, Drammen
 • Kr 2750,- per deltakerKunder med GEAS-avtalen får 15% rabatt på alle våre åpne kurs.
Tirsdag28. april

SuperOffice CRM Administratorkurs

CRM Administratorkurset er beregnet for personer som har rollen som administrator/superbruker i bedriften, men passer også for IT-personell som skal drifte og forstå mulighetene i SuperOffice. Målet med kurset er å gjøre deg i stand til å foreta nødvendige endringer i SuperOffice og være en ressurs og motivator for resten av SuperOffice-brukerne i bedriften.

Kursinnhold: Kurset kommer innom lisenser, maler, lister, arbeidsflyt, felt, brukere, preferanser, systemvalg.

Forkunnskaper: God kjennskap til bedriftens "business" og bedriftens bruk av SuperOffice.

 • Varighet08:30 - 15:30
 • DeltakereMaks antall: 10
 • ServeringEnkel lunsj inkludert
 • Sted Vis i kartTomtegata 80, Drammen
 • Kr 3900,- per deltakerKunder med GEAS-avtalen får 15% rabatt på alle våre åpne kurs.
Onsdag6. mai

SuperOffice Markedsføring

Dette kurset er beregnet for brukere som skal benytte SuperOffice Markedsføring til å sende utsendelser og publisere webskjemaer på egne hjemmesider. Kurset passer både for den typiske markedsansvarlige i bedriften, men også for de som skal sende ut nyhetsbrev fra tid til annen.

I løpet av kurset vil du lære å skreddersy og sende ut e-postinnhold basert på målgruppen din, og få hjelp fra systemet til å måle respons, åpningsfrekvens og se statistikk i etterkant. Ved å bruke webskjemaer lærer du hvordan du effektivt innhenter samtykker og informasjon som automatisk oppdaterer din SuperOffice-løsning.

Kursinnhold: Vi demonstrerer de delene av utvalg i SuperOffice som er relevant for en markedsfører, og grunnfunksjonene og strukturen som er tilgjengelig i SuperOffice Markedsføring. Koblingsfunksjoner, personalisering, og målbarhet er viktige deler av kurset. Vi gjennomfører en utsendelse med mulighet for å innhente skjemabesvarelser basert på et utvalg og følger rapporter i SuperOffice CRM.

Forkunnskaper: Det forventes å ha kjennskap til bruk av SuperOffice CRM med brukerlisens tilsvarende Complete eller Marketing. Er du en superbruker eller jobber med markedsføring i din bedrift, passer dette kurset for deg. Vi tar utgangspunkt i funksjonalitet som er tilgjengelig i nyeste versjon av SuperOffice.

 • Varighet12:30 - 15:00
 • DeltakereMaks antall: 10
 • Sted Vis i kartTomtegata 80, Drammen
 • Kr 2750,- per deltakerKunder med GEAS-avtalen får 15% rabatt på alle våre åpne kurs.
Torsdag7. mai

Kom i gang med SuperOffice

Kurset vil motivere og inspirere til å ta i bruk SuperOffice CRM. Nye brukere vil komme raskt i gang etter dette kurset og en eksisterende bruker vil se nye muligheter med bruk av løsningen. Resultatet vil bli bedre utnyttelse av CRM.

Kursinnhold: Vi tar utgangspunkt i arbeidsprosessene i en normal arbeidsdag ved å fokusere på hvilke gjøremål man normalt gjennomfører. Vi ønsker å vise at SuperOffice kan hjelpe deg å få en god arbeidsflyt i de grunnleggende oppgavene man gjør hele dagen. Kurset kommer innom kontakter, kontaktpersoner, prosjekter, avtaler, oppgaver, dokumenter, mailer og litt om utvalg.

Forkunnskaper: Ingen krav om forkunnskaper i SuperOffice. Det er viktig at du har kjennskap til bedriftens arbeidsprosesser.

 • Varighet08:30 - 11:30
 • DeltakereMaks antall: 10
 • Sted Vis i kartTomtegata 80, Drammen
 • Kr 2750,- per deltakerKunder med GEAS-avtalen får 15% rabatt på alle våre åpne kurs.
Tirsdag12. mai

SuperOffice CRM Administratorkurs

CRM Administratorkurset er beregnet for personer som har rollen som administrator/superbruker i bedriften, men passer også for IT-personell som skal drifte og forstå mulighetene i SuperOffice. Målet med kurset er å gjøre deg i stand til å foreta nødvendige endringer i SuperOffice og være en ressurs og motivator for resten av SuperOffice-brukerne i bedriften.

Kursinnhold: Kurset kommer innom lisenser, maler, lister, arbeidsflyt, felt, brukere, preferanser, systemvalg.

Forkunnskaper: God kjennskap til bedriftens "business" og bedriftens bruk av SuperOffice.

 • Varighet08:30 - 15:30
 • DeltakereMaks antall: 10
 • ServeringEnkel lunsj inkludert
 • Sted Vis i kartTomtegata 80, Drammen
 • Kr 3900,- per deltakerKunder med GEAS-avtalen får 15% rabatt på alle våre åpne kurs.
Onsdag20. mai

eMarketeer Eventhåndtering

For den som vil lære mer om mulighetene rundt skjemaer og automasjoner i eMarketeer, og hvordan dette kan benyttes mot SuperOffice. Kurset er beregnet for personer med kjennskap til eMarketeer fra tidligere bruk. Det forutsettes også er deltakeren kjenner godt til SuperOffice og funksjoner som prosjekt, utvalg, og interesser.

Vi viser flyten av komponenter som brukes gjennom prosessen av en arrangementsgjennomføring. Fra opprettelse av utvalg, til e-postinvitasjon med kobling til påmeldingsskjema, og automasjoner. Påmeldingsbekreftelser og SMS-påminnelse med kobling til arrangementsapp. Utarbeidelse av app, evaluering i etterkant av arrangementet og automatiseringer.

Kursinnhold: Kurset kommer bl.a. innom skjemaer, automasjoner (mot SuperOffice), forskjellige typer utsendelser, og leads panel i SuperOffice.

Forkunnskaper: For viderekommende som kjenner til, og har erfaring med å bruke eMarketeer fra tidligere, samt kjennskap til grunnleggende SuperOffice funksjoner.

 • Varighet08:30 - 11:30
 • DeltakereMaks antall: 10
 • Sted Vis i kartTomtegata 80, Drammen
 • Kr 2750,- per deltakerKunder med GEAS-avtalen får 15% rabatt på alle våre åpne kurs.
Tirsdag26. mai

SuperOffice Service Administratorkurs

Gir ansvarlige for SuperOffice Service i din bedrift kunnskaper og forståelse til å gjøre endringer og tilpasninger av deres Serviceløsning. Man får en dypere forståelse av mulighetene i SuperOffice Service.

Kursinnhold: Kom i gang med Service administrator, saksbehandlere (brukere), profiler, roller, e-postkasser og e-postfiler, kategorier, saksstatus, prioriteringer, svarmaler, systemmaler, FAQ, systemdesign, generelle tips og triks.

Forkunnskaper: Du kan bruke SuperOffice Service, og har en rolle som ansvarlig administrator eller superbruker for andre medarbeidere.

 • Varighet09:00 - 15:00
 • DeltakereMaks antall: 10
 • ServeringEnkel lunsj inkludert
 • Sted Vis i kartTomtegata 80, Drammen
 • Kr 3900,- per deltakerKunder med GEAS-avtalen får 15% rabatt på alle våre åpne kurs.
Tirsdag2. juni

Superbruker i SuperOffice

Kurset gjør deg i stand til å evaluere og forbedre deres løsning. Vi lærer deg hvordan du som superbruker får oversikt over fokusområder, og hvordan du konkret kan forbedre og arbeide med disse.

Kursinnhold: Kurset kommer innom datakvalitet, oversikt i dagens SuperOffice-base, hvordan få kontroll, utvalg og dashbord, e-postintegrasjon mot Outlook, og oppsummering til slutt.

Forkunnskaper: Du benytter SuperOffice, og har, eller skal ha en rolle som superbruker og/eller opplæringsressurs for andre medarbeidere på SuperOffice.

 • Varighet09:00 - 15:00
 • DeltakereMaks antall: 10
 • ServeringEnkel lunsj inkludert
 • Sted Vis i kartTomtegata 80, Drammen
 • Kr 3900,- per deltakerKunder med GEAS-avtalen får 15% rabatt på alle våre åpne kurs.
Torsdag4. juni

Kom i gang med SuperOffice

Kurset vil motivere og inspirere til å ta i bruk SuperOffice CRM. Nye brukere vil komme raskt i gang etter dette kurset og en eksisterende bruker vil se nye muligheter med bruk av løsningen. Resultatet vil bli bedre utnyttelse av CRM.

Kursinnhold: Vi tar utgangspunkt i arbeidsprosessene i en normal arbeidsdag ved å fokusere på hvilke gjøremål man normalt gjennomfører. Vi ønsker å vise at SuperOffice kan hjelpe deg å få en god arbeidsflyt i de grunnleggende oppgavene man gjør hele dagen. Kurset kommer innom kontakter, kontaktpersoner, prosjekter, avtaler, oppgaver, dokumenter, mailer og litt om utvalg.

Forkunnskaper: Ingen krav om forkunnskaper i SuperOffice. Det er viktig at du har kjennskap til bedriftens arbeidsprosesser.

 • Varighet08:30 - 11:30
 • DeltakereMaks antall: 10
 • Sted Vis i kartTomtegata 80, Drammen
 • Kr 2750,- per deltakerKunder med GEAS-avtalen får 15% rabatt på alle våre åpne kurs.
Torsdag11. juni

eMarketeer Nyhetsbrev

For alle som skal benytte eMarketeer til å sende ut nyhetsbrev til eksisterende kunder i SuperOffice. Kurset er beregnet både for den typiske markedsansvarlige i bedriften, men også for de som skal sende ut nyhetsbrev fra tid til annen. Målet er å lære den nødvendige prosessen for å lage og sende ut nyhetsbrev fra eMarketeer med en integrasjon mot SuperOffice.

I løpet av kurset demonstrerer vi de delene av utvalg i SuperOffice som er relevant for en markedsfører. Vi ser også på grunnfunksjonene og strukturen som er tilgjengelig i eMarketeer. En viktig del av kurset er gjennomgang av innholdsblokker, fargevalg, målbarhet, grafikk og bilderedigering, koblingsfunksjoner og personalisering. Vi gjennomfører en utsendelse basert på et utvalg og følger rapporter både i SuperOffice og i eMarketeer.

Kursinnhold: Lage nyhetsbrev, hente mottakere/personer fra SuperOffice, hvordan sende ut brevet, rapporter i etterkant av utsendelsen.

Forkunnskaper: Kjennskap til bruk av SuperOffice og generell forståelse om nyhetsbrev.

 • Varighet08:30 - 11:30
 • DeltakereMaks antall: 10
 • Sted Vis i kartTomtegata 80, Drammen
 • Kr 2750,- per deltakerKunder med GEAS-avtalen får 15% rabatt på alle våre åpne kurs.
Tirsdag16. juni

SuperOffice CRM Administratorkurs

CRM Administratorkurset er beregnet for personer som har rollen som administrator/superbruker i bedriften, men passer også for IT-personell som skal drifte og forstå mulighetene i SuperOffice. Målet med kurset er å gjøre deg i stand til å foreta nødvendige endringer i SuperOffice og være en ressurs og motivator for resten av SuperOffice-brukerne i bedriften.

Kursinnhold: Kurset kommer innom lisenser, maler, lister, arbeidsflyt, felt, brukere, preferanser, systemvalg.

Forkunnskaper: God kjennskap til bedriftens "business" og bedriftens bruk av SuperOffice.

 • Varighet08:30 - 15:30
 • DeltakereMaks antall: 10
 • ServeringEnkel lunsj inkludert
 • Sted Vis i kartTomtegata 80, Drammen
 • Kr 3900,- per deltakerKunder med GEAS-avtalen får 15% rabatt på alle våre åpne kurs.